Agile en Positieve Psychologie

 

 

De Agile beweging is pas enkele jaren (vanaf 2000) actief. Als reactie op de traag verlopende (software-) ontwikkelprojecten, de wall of confusion tussen de ontwikkelaars en beheerders en de steeds sneller veranderende klantvraag moest er op een andere wijze (software) ontwikkeld worden. Daarnaast namen en nemen ook de technische mogelijkheden met internet en clouds in rap tempo toe. Al deze ontwikkelingen vroegen en vragen om andere samenwerkings- en besturingsvormen.

De Agile/DevOps beweging is hierop het antwoord. Deze beweging is gestoeld op een aantal uitgangspunten, zoals:

  • Resultaten worden door teams gemaakt. Samenwerken is een bepalende succesfactor
  • Toegevoegde (klant-) waarde is de leidraad in het werk
  • Techniek en de ontwikkelingen hierin vormen een belangrijke pijler
  • Deelnemers moeten zich blijven ontwikkelen
  • Oude (project-) beheersingstechnieken voldoen niet meer

 

Parallel aan de ontwikkelingen in DevOps wereld voldeed zich ook een ontwikkeling voor in de wereld van de psychologie. De positieve psychologie deed ook haar intrede. Deze richt zich op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Dus niet meer probleem-maar juist oplossingsgericht te werk gaan. Weten wat waardevol is op individueel, team en projectvlak en daar dan invulling aan geven.

Bij 4Strenghts zien we deze ontwikkeling binnen de psychologie uitstekend aansluiten bij ontwikkelingen in het Agile domein.

De nieuwe dynamische ICT wereld vraagt om andere begeleidingstechnieken, die de positieve psychologie kan bieden. Zoals:

  • Een gezamelijk doel bepalen en hier dan voor gaan
  • Helder krijgen wat de individuele en groepsbelangen zijn
  • Gebruik maken van individuele kwaliteiten en sterke kanten in teams
  • Samenwerken en constructieve feedback geven
  • Oplossingsgerichte coaching

 

 

 


Partner in ontwikkeling