Een nieuwe leerweg

Onze werkomgeving wordt voortdurend complexer. Automatisering en nieuwe technieken ontwikkelen zich alsmaar sneller. Wanneer je als medewerker bij wilt blijven, wordt het opdoen van nieuwe kennis en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en competenties daarom steeds belangrijker. Wil je meekomen dan zul je daar wat voor moeten doen. Je zult moeten leren. Maar hoe wil je leren? Op de traditionele manier of op de nieuwe? Beide vragen een inspanning. De eerste weg zal bij velen al bekend zijn en is ook wetenschappelijk onderbouwd. De tweede weg zie ik meer en meer in mijn omgeving en betreft mijn hersenspinsel, maar daarom misschien niet minder waar.

Jij mag kiezen…

Bij het traditionele leren zijn een aantal fasen te onderscheiden. Deze fasen zijn in de jaren 50 van de vorige eeuw door Maslov uitgewerkt. In zijn leertheorie gaat Maslov uit van twee begrippen. Deze zijn; bekwaamheid en bewustheid. Bekwaamheid geeft de mate aan waarin je een taak of kennis beheerst. Bewustheid geeft aan hoeveel besef je hebt van het ontbreken of uitvoeren van een taak. Door de twee dimensies met elkaar te combineren ontstaan er vier leerfasen. Hieronder zie je een traditionele leerweg met deze fases beschreven.


Bij het bewandelen van de traditionele leerweg groei je dus in het ontwikkelen van competenties en kennis. Het versterkt je zelfvertrouwen en vergroot je mogelijkheden in het werk naar de toekomst. Het is een duurzame weg en wanneer gecertificeerd, ook nog mooi zichtbaar voor je omgeving.Dan nu mijn observatie. In deze nieuwe leervorm draaien we de begrippen bewustheid en bekwaamheid eens om en geven er vervolgens een nieuwe interpretatie aan. De leerweg die dan ontstaat ziet er een stuk minder duurzaam uit.


Bij het bewandelen van de nieuwe leerweg ben je dus vooral bezig met het verkrijgen of behouden van een positie in de organisatie. Alleen is deze vaak van korte duur en onzeker. Ook laat deze leerweg zich het liefst niet certificeren. Je bent vooral politiek bezig.In deze blog geen oordeel over welke leerweg beter is, maar enkel de vraag van het begin; welke leerweg hanteer jij het meest en word je er blij van?