Wat heb ik er aan? Dit is de centrale vraag voor de leden van teams, die aan een vooravond staan van de implementatie van bijvoorbeeld software, een nieuwe werkwijzen of wat dan ook?

 

V

 

En daar sta je dan. Je bent zojuist teamlid geworden van een ambitieus project. Samen met je mede teamleden zijn jullie verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van het projectdoel. Hoe kun je dit nu het beste aanpakken?

 

Uit de literatuur weten we dat succesvolle teams over voldoende talent beschikken, er saamhorigheid heerst en men de juiste vaardigheden bezit om het werk succesvol uit te voeren.

 

Deze drie factoren komen er niet vanzelf daar moet het team hard voor werken. Het talent zegt iets over de diversiteit en de individuele kwaliteiten van de leden. Saamhorigheid gaat over zich verbonden voelen aan de gemeenschappelijke (project-) doelen en de bereidheid samen te werken. Vaardigheden, tenslotte, kijkt naar de wijze waarop de teamleden daadwerkelijk met elkaar omgaan en hun kennis en kunde inzetten. Ook is hier belangrijk hoe het team in staat is te reageren op veranderingen zowel individueel en als groep.

 

Het is dus belangrijk dat ieder projectteam zich bewust is van bovenstaande factoren en dit pleit ervoor om bij start van een project of traject hier ook echt aandacht aan te schenken in de vorm van een workshop.

 

Zo’n teambuilding (of kick-off) workshop bestaat uit de volgende onderdelen.

 

  1. Het team gaat denken vanuit de eindsituatie. Het team is klaar en hoe ziet de wereld er dan uit?
  2. Het team gaat nu vanuit de succesvolle eindsituatie de tussenstappen definiëren. Dit doet het team zo specifiek mogelijk.
  3. Vervolgens kan onderstaand schema gehanteerd worden om deze doelen nog verder uit te werken. In deze stap wordt gezamenlijk gekeken naar wat het team te wachten staat.

 

Het grote voordeel om aan het begin van het project deze workshop te houden is het verbindende karakter ervan voor het team. De workshop moedigt iedere deelnemer aan zijn expertise in te brengen en vraagt om mee te denken over de aanpak. Door dit samen te doen wordt ook de teamvorming bevordert en krijgt het team een beeld waarom zij een projectteam zijn en wat het voor ieder als teamlid gaat betekenen.

De workshop kan eenmalig bij de start van het project worden uitgevoerd en dan vind je de workshop terug tijdens de definitiefase bij een Prince2 aanpak of in de planningsfase wanneer een PMBok aanpak gehanteerd word. Maar ook zonder een project aanpak loont het de moeite om met een team eens vast te stellen waarom zij een team zijn en wat hun missie is.

Wanneer je de workshop vaker gaat gebruiken met een team krijgt het veel meer een Agile karakter. Door regelmatig de pas op de plaats te maken, kan het team beter reageren op veranderingen in de omgeving en/of doelstelling. Het vormt dan de concrete invulling van een aantal richtlijnen die ITIL4 en DevOps als uitgangspunt hebben. Met name de elementen samenwerking, holistisch denken en handelen vanuit het eindplaatje komen dan aan bod. Omdat de wereld kan veranderden en daarmee ook (project-) uitkomsten maakt een regelmatige toetsing van de individuele- en teambetrokkenheid bij het realiseren van het doel, de kans op ( project-) succes alleen maar groter.

 

Deze blog is helaas te kort om de specifieke werkvormen die gehanteerd worden in de workshop toe te lichten.  Maar wanneer u hiernaar nieuwsgierig bent geworden of  ook wilt weten of dit soort workshops voor u interessant zijn, neem dan contact met 4Strengths op.