Hoe kun je jezelf ontwikkelen?

 

In de huidige kenniseconomie en binnen complexe organisaties, wordt het opdoen van nieuwe kennis en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en competenties steeds belangrijker. Wil je meekomen dan zal je daar wat voor moeten doen. Maar hoe wil je meekomen? Op de traditionele manier van leren of op de nieuwe?

Jij mag kiezen…

 

 

Bij het traditionele leren zijn een aantal fasen te onderscheiden. Deze fasen zijn in de jaren 50 van de vorige eeuw  door Maslov uitgewerkt. Maslov gaat hierbij uit van twee dimensies. Deze zijn; bekwaamheid en bewustheid. De eerste geeft de mate aan waarin je een taak of kennis beheerst. De tweede dimensie geeft aan hoeveel besef je van het ontbreken of uitvoeren van een taak hebt. Door de twee dimensies met elkaar te combineren ontstaan er vier leerfasen. Hieronder zie je een traditionele leerweg met deze fases beschreven.

 

Leerfase

Bewustheid

Bekwaamheid

Wat doe je dan?

Fase 1

Onbewust

Onbekwaam

Je realiseert je nog niet dat je iets niet weet of kunt. Je bent je er niet van bewust en kunt onbevangen verder.

 

Fase 2

Bewust

Onbekwaam

In fase 2 ontdek je, dat je kennis mist en iets niet beheerst. Wanneer dit belangrijk voor je is ga je er wat aan doen.

 

Fase 3

Bewust

Bekwaam

Je gaat actief een nieuwe vaardigheid leren of  kennis opdoen. Je bekwaamheid wordt steeds groter door bewust te oefenen en te herhalen.

 

Fase 4

Onbewust

Bekwaam

Wanneer je de kennis en vaardigheid volledig eigen hebt gemaakt denk je er niet meer bij na in het toepassen ervan. Het gaat als vanzelf en wordt routine.

 

 

 

Bij het bewandelen van de traditionele leerweg groei je in het ontwikkelen van competenties en kennis. Het versterkt je zelfvertrouwen en vergroot je mogelijkheden in het werk.

 

 

 

Er is echter ook een nieuwe leerweg aan het ontstaan in onze complexe organisaties. In de drukker wordende werkomgeving, die steeds meer eisen stelt, ontstaat ruimte voor een leervorm met een politieke component. Hierbij draaien we bewustheid en bekwaamheid eens om.

De fasen uit het nieuwe leren worden dan als volgt beschreven.

Leerfase

Bekwaamheid

Bewustheid

Wat doe je dan

Fase 1

Onbekwaam

Onbewust

Je houdt je mond niet wanneer dit moet. Je zegt de verkeerde dingen op de foute momenten. Je wilt je te graag laten zien.

 

Fase 2

Onbekwaam

Bewust

Je weet precies wat je niet weet, maar je trekt je er niets van aan. Je praat over zaken waar je geen verstand van hebt. Dit verkoop je  met zoveel verve, dat niemand het door heeft. Je bluft je door de dag.

 

Fase 3

Bekwaam

Bewust

Je weet precies wat je weet en kunt. En wel zo goed, dat je iedereen er gevraagd en ongevraagd  mee lastig valt. Je weet het altijd beter.

 

Fase 4

Bekwaam

Onbewust

Je bent je precies bewust van wat je kunt en waarom je dit nu niet wilt gebruiken. Je streeft een politiek doel na of wilt bepaalde zaken bereiken en daar helpen je kennis en competenties nu even niet bij. Je houdt je van de domme.

 

 

Bij het bewandelen van de tweede leerweg ben je vooral bezig met het verkrijgen of behouden van een positie in je werkomgeving. Posities zijn vaak van korte duur en je zult voortdurend er mee bezig moeten zijn.

In deze blog geen oordeel over welke leerweg beter is, maar enkel de vraag van het begin; welke leerweg kies jij en wordt je er blij van?